Fakta om tryk og miljø

Hvad er myter og hvad er fakta om tryk og miljø? Få et overblik i de 16 punkter herunder

 1. Brugte reklamer og andre tryksager er ikke affald, men derimod en vigtig ressource, der genanvendes op til syv gange til fx toiletpapir, køkkenruller, avispapir, æggebakker, emballage, mv.
 2. Danmark har en høj indsamlingsprocent af brugte tryksager – særligt reklamer – og især de steder, hvor kommunerne har prioriteret indsamlingssystemer, der gør det nemt for den enkelte borger at sortere rigtigt.
 3. Der udledes ca. ét kg. CO2 pr. kg. reklametryksag. Det svarer til 0,6 pct. af husstandens samlede CO2-udledning – altså godt en halv pct.
 4. I ovenstående tal indgår ikke den CO2-gevinst, der er ved at genanvende tryksagen. Når tryksager genanvendes fortrænger de blandt andet fossile brændsler som kul og olie til de nye råvarer der elles skulle have været anvendt.
 5. Alternativet til den trykte reklame er at søge tilbuddene på nettet, der også udleder CO2. Brugen af computere og især servere udgør over to pct. af verdens samlede CO2-udslip, ligesom der ofte er en række andre forhold knyttet til digitale reklamekampagner for at opnå den samme effekt som ved brugen af de trykte produkter.
 6. Der findes endnu ingen veldokumenterede metoder til at vurdere, hvad det koster i CO2 at læse tilbudsaviser på nettet i forhold til i en trykt udgave.
 7. De undersøgelser der dog er udført, viser at der med stor sandsynlighed vil være en højere CO2-udledning forbundet med at læse hele tilbudsavisen på nettet – bl.a. på grund af det store grafikindhold, der er i en elek-tronisk tilbudsavis.
 8. Manglende viden om nettets versus tryksagers miljømæssige belastning betyder, at politisk fremsatte argumenter, om at nettet er et miljømæssigt alternativ til tryksagen, kan betegnes som forsøg på “green washing” og som mulig konsekvens kan være, at forbrugere føres bag lyset.
 9. Papiret til danskproducerede tryksager kommer primært fra velforvaltet europæisk skovbrug, der drives under certificeringer som PEFC og FSC.
 10. De europæiske skovarealer øges hvert år, og i dag er over 44 pct. af Europas samlede areal dækket af skov. De seneste fem år er arealet vokset med, hvad der svarer til tæt på Danmarks størrelse.
 11. FN opmuntrer befolkningen i Europa til at bruge endnu mere træ og flere træprodukter fra de europæiske skove, da dette vil stimulere yderligere til skovvæksten.
 12. Ved hjælp af klimaberegningsværktøjet ClimateCalc kan tryksagens CO2-udledning beregnes. Værktøjet er udviklet af Grakom på baggrund af DTU’s livscyklusanalyser og fungerer som en standard og et værktøj for hele den grafiske branche i Europa. Se en demonstration af værktøjet på www.climatecalc.eu.
 13. Stort set alle de farver, der anvendes i danske offsettrykkerier i dag, er godkendt under den nordiske miljø-mærkeordning Svanen. Ny teknologi har i de senere år mindsket både forbrug og spild af farve væsentligt.
 14. Spildevand fra offsettrykkerierne er stort set ikke-eksisterende.
 15. Mere end 80 pct. af de tryksager, der fremstilles i Danmark, er produceret på et svanemærket trykkeri.
 16. Stort set ingen af de kemiske stoffer til produktion af tryksager står på EU’s REACH-lister over problematiske stoffer.

* Kilde:  Grakom – https://www.grakom.dk/services/din-virksomhed/miljoe/tryksagen-og-miljoeet/fakta-om-tryk-og-miljoe

Har du brug for en unik løsning?

Vi varetager standard såvel som individuelle opgaver

Kan du ikke finde den rette løsning, som du er på jagt efter så fortvivl ikke. Grafisk Finish er behjælpelige med så meget mere. Tøv ikke med at komme til os med jeres kreative projekter, vi tager gerne udfordringen op.