Miljø

Miljø2023-04-24T11:00:46+00:00

Introduktion

Introduktion til Grafisk Finish og vores fokus på CSR og miljøvenlige engagement

Hos Grafisk Finish har vi valgt at have fokus på Corporate Social Responsibility (CSR) og miljøvenlige engagement, fordi vi mener, at virksomheder har et ansvar når det kommer til vores planet og samfundet som helhed. Vi er bevidst om, at vores aktiviteter kan have en negativ indvirkning på miljøet, og vi ønsker at minimere vores miljøpåvirkning så meget som muligt.

FSC-certificering

FSC-certificering og brug af bæredygtigt dyrkede og forvaltede ressourcer

Som en virksomhed i den grafiske industri har vi en særlig forpligtelse til at bevare de naturlige ressourcer og minimere vores påvirkning på miljøet. Som en FSC-certificeret virksomhed er Grafisk Finish forpligtet til at overholde strenge krav og standarder for bæredygtig skovforvaltning og for at sikre, at vores produkter og tjenester er fremstillet med respekt for miljøet og samfundet.

Vi er stolte af vores FSC-certificering og ser det som en måde at signalere vores engagement og troværdighed til kunder og samfund.

Vision

Grafisk Finish’s håb om at inspirere andre virksomheder

Vi mener, at vores fokus på CSR og miljøvenlige engagement kan skabe en positiv forandring i branchen og motivere andre virksomheder til at gøre det samme.

Vi håber også, at vores engagement vil tiltrække kunder, der værdsætter en bæredygtig tilgang til forretning.

Implementering

Implementering af miljøvenlige tiltag og investering i grøn energi

Grafisk Finish har implementeret en række miljøvenlige tiltag, herunder genanvendelse af papir og brug af energieffektive maskiner og teknologier. Vi har også investeret i grøn energi og arbejder aktivt på at reducere vores CO2-udledning.

CO2-negativ

CO2-negativ hjemmeside og deltagelse i CO2 Negative Website-initiativet

Grafisk Finish har taget det ambitiøse skridt at få en CO2-negativ hjemmeside, hvilket viser vores engagement i miljøet og fremtidige generationer. Ved at deltage i CO2 Negative Website-initiativet arbejder vi aktivt sammen med andre virksomheder for at mindske vores samlede klimaaftryk for vores hjemmeside og skabe en grønnere fremtid. Vi er stolte af at bidrage til den bæredygtige udvikling og arbejde for at minimere vores ressourceforbrug. I takt med at vi fortsætter med at udvikle vores ansvarlige forretningspraksis, håber vi at inspirere andre virksomheder til at følge vores eksempel og arbejde sammen for en bedre verden.

Grafisk Finish mener, at en bæredygtig forretningspraksis ikke kun er godt for miljøet og samfundet, men også for vores forretningsresultater. Vi mener, at det kan hjælpe med at reducere omkostninger og skabe en mere positiv og loyal kundeoplevelse.

Grafisk Finish Miljø

Bæredygtighed

Bæredygtighed som en konkurrencefordel og dedikeret CSR-team

Grafisk Finish har et dedikeret CSR-team, der arbejder på at udvikle og implementere bæredygtige initiativer og strategier. Teamet arbejder også tæt sammen med andre afdelinger i virksomheden for at sikre, at bæredygtighed er en integreret del af alle aspekter af vores forretning.

Grafisk Finish er også involveret i forskellige netværk og initiativer, der arbejder på at fremme en mere bæredygtig og ansvarlig forretningspraksis. Vi tror på, at samarbejde er nøglen til at skabe en mere bæredygtig fremtid.

Grafisk Finish er opmærksomme på, at CSR og bæredygtighed er en proces og en rejse, og vi arbejder kontinuerligt på at forbedre vores praksis og strategier. Vi tror på, at bæredygtighed ikke kun er en trend eller en midlertidig mode, men en nødvendighed og en værdi, der bør være en del af virksomhedens DNA og kultur.

Vi er opmærksomme på, at CSR og bæredygtighed er en kompleks og udfordrende opgave, der kræver både vilje, viden og ressourcer. Vi mener, at det er vigtigt at have en helhedsorienteret tilgang og involvere alle interessenter, herunder kunder, medarbejdere, leverandører og samfund, i deres og vores bæredygtighedsarbejde.

Grafisk Finish tror på, at CSR og bæredygtighed kan være en konkurrencefordel og en kilde til innovation og vækst. Vi er dedikerede til at skabe en mere bæredygtig og ansvarlig fremtid for vores virksomhed, branchen og samfundet som helhed.

Verdensmål for bæredygtig udvikling

Grafisk Finish støtter op om verdensmålene for bæredygtig udvikling ved at tage udgangspunkt i verdensmål 3, 7, 8 og 12. Dette gør vi på følgende måde, ved at fokusere på sundhed, emballage, transport, energiforbrug, råvarer og materialer, leverandører samt sundhed og trivsel.

Verdensmål 3

Verdensmål 3 handler om at sikre sundhed og trivsel for alle mennesker i alle aldre. Virksomheden støtter op om den generelle sundhed og trivsel for sine medarbejdere. Derudover tilbydes en frugtordning, som indeholder årstidens frugter. Ved at støtte Verdensmål 3 bidrager Grafisk Finish til en bæredygtig udvikling, hvor alle mennesker kan leve sunde og produktive liv.

Verdensmål 7

Verdensmål 7 har fokus på at sikre adgang til bæredygtig energi for alle, og Grafisk Finish arbejder på at minimere virksomhedens energiforbrug ved at udskifte al belysning til LED, installere bevægelsessensorer på lyset i lagerhallerne, købe miljømærkede hårde hvidevarer og måle og registrere vores forbrug for at kunne minimere CO2-udledningen.

Verdensmål 8

Verdensmål 8 handler om at fremme varig, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændige arbejdsforhold for alle. Grafisk Finish arbejder tæt sammen med leverandører, der har fokus på bæredygtighed og social ansvarlighed. Samtidig er det vigtigt for Grafisk Finish, at leverandører af råvarer producerer produkter af høj kvalitet. Vi støtter også op om den generelle sundhed og trivsel for personalet.

Verdensmål 12

Verdensmål 12 fokuserer på at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre. Grafisk Finish arbejder på at genbruge alt emballage, købe FSC-certificeret, genbruge pap og emballage samt tænke i grønne løsninger. Grafisk Finish ønsker også at gøre det nemt for kunderne at træffe et klimavenligt valg.

Områder

Verdensmål for bæredygtig udvikling på følgende områder

Effektiv transport og logistik er en væsentlig faktor for at minimere miljøbelastningen. Grafisk Finish arbejder på at minimere transportbelastningen, ved bl.a. at indgå aftaler med vores leverandører om at indkøbe større mængder af nogle typer produkter.

Grafisk Finish arbejder systematisk med nedbringelse af firmaets energiforbrug. Vi bruger LED-belysning og installerer bevægelsessensorer på lyset i vores lokaler. Vi arbejder målrettet på at blive endnu bedre til at måle og registrerer vores forbrug rundt i virksomheden for derigennem at kunne minimere CO2-udledningen.

Med fokus på bæredygtighed og miljøvenlighed tilbyder Grafisk Finish FSC-certificerede produkter til vores kunder. Vi er opmærksomme på, at vores råvarer og materialer har en stor indvirkning på miljøet, og derfor bestræber vi os på at minimere vores påvirkning.

Ved at tilbyde FSC-certificerede produkter til vores kunder, giver vi dem mulighed for at træffe et bæredygtigt og klimavenligt valg. FSC-certificeringen sikrer, at træet i vores produkter er høstet på en måde, der tager hensyn til miljøet, dyr og mennesker.

Vi er stolte af at kunne tilbyde FSC-certificerede produkter som en del af vores sortiment, og vi opfordrer vores kunder til at vælge disse produkter, når det er muligt. På den måde kan vi sammen bidrage til en mere bæredygtig fremtid og bevare vores miljø for kommende generationer.

Grafisk Finish samarbejder med leverandører som producerer produkter af høj kvalitet, således at kunden kan have et flot produkt i mange år. Samtidig er det vigtigt for Grafisk Finish, at leverandøren i udviklingen af produkter har fokus på klimaet og arbejdsmiljøet. Dette gælder i produktionen af produktet og ikke mindst at produktet i sidste ende er arbejdsmiljømæssigt bedst muligt for den enkelte slutbruger af produktet.

Grafisk Finish støtter op om den generelle sundhed hos personalet. Der tilbydes en frugtordning, som vil indeholde årstidens frugter, og der lægges vægt på at købe dansk og så vidt det er muligt økologisk.

Artikler

Læs vores spændende artikler

Go to Top