Løsningerne er næsten uendelige

De mange lakeringsmuligheder kan gøre din tryksag helt unik

Serigrafi

Serigrafi også kaldet silketryk, er en trykteknik som udmærker sig ved, at kunne overføre et relativt stort farvelag til emnet/trykarket og forskellige trykmetoder giver mulighed for, at trykke på næsten alle materialer op til flere centimeters tykkelse.

Det kraftige farvelag gør, at farverne har en høj lysægthed og meget høj dækevne, så der kan trykkes, dækkende farver på farvet materialer.

Serigrafisk partiel lak

Partiel serigrafisk lak bruges ved en stor detaljeringsgrad samt, hvis man ønsker at få et tykkere lag lak på. Det er muligt, at variere lakmængden ved hjælp af de forskellige vævstyper. Snakker man om relieflak, hvor man kører et tykt lag lak på, kan man ikke forvente en stor detaljeringsgrad, da man her anvender en grov ramme, for overførelse af maksimal lakmængde.

Max. format: 83×112 cm
Min. format: 32×45 cm

Max. gramvægt for papir: 400 g.
Min. gramvægt for papir: 130 g. (spørg)

Serigrafi på små emner

Står du med færdige kuverter eller andet og ønsker serigrafi på, kan vi nemt hjælpe dig.
Ring og få en snak med os.

Huskeliste til filer

Udskudt fil
Filen skal være udskudt, så den matcher det udskudte trykark.

Outline
Tekster skal være outlinet eller fonte embedded, da vi ikke ligger inde med alle fonte.
Således undgår vi, at der sker fejl i skrifttypen undervejs i produktionen.

Særligt ved relieflak
Ved relieflak skal der tages ud til buk og skær, da lakken ellers risikerer “at knække” (Krakkelerer) Dvx. relieflak-filen skal ikke indeholde ‘lak’, der hvor buk eller skær skal gå.

Skrabefarve

Skrabefarve er et dækkende farvelag som kan skrabes af med en mønt o.lign og synliggøre et underliggende tryk. Anvendes ofte til spil, gimmicks og julekalendere.
Skrabefarve kan trykkes i serigrafi eller som folietryk. Farven kræver at materialet er forbehandlet med en form for releaselak. Denne behandling foregår sammen med produktion af selve skrabefarven. Forbehandlingen kan variere fra opgave til opgave alt efter papirkvalitet og oplag.

Skrabefarve fås i:

  • Guld

  • Sølv

Skrabefarven kan efterfølgende overtrykkes med farve f.eks. tal på julekalender o.l.

Udskudt fil
Filen skal være udskudt, så den matcher det udskudte trykark.

Outline
Tekster skal være outlinet eller fonte embedded, da vi ikke ligger inde med alle fonte.
Således undgår vi, at der sker fejl i skrifttypen undervejs i produktionen.

Særligt ved skrab
Husk at tilføje ‘overlap’ der hvor der skal trykkes skrab på. Således undgår vi mispas.
Man tilstræber i en produktion altid det perfekte, men papir er et levende materiale og kan trække og udvide sig en lille smule.
Dét ses, hvis ikke overlap er husket. Vi anbefaler et overlap på min. 0,5 mm.

Med samme teknik kan vi lave:

  • Thermofarver – (varmeafhængig lak)

  • Fosforfarver – (lyser i mørket lak)

  • Glimmer – vi har forskellige farver på lager – spørg

  • Sandlak

  • Fugtgummerine (sliklim)